Start
Allmänt
Standarder
Publikationer
Minnesanteckningar
Länkar
Bildgalleri
Sök
Administratör

“A Swedish Association for the Development of 
-
Surface Dressing, -Grouted Macadam and -Seal Coat,
   Crack Sealing and Patching are also included"


        
                

Tankgruppen utgör ett forum för frågor som rör FoI (Forskning
och Innovation), teknik, material, miljö, provningsmetoder, regelverk samt kompetensutveckling inom tankbeläggningsområdet.
Medlemmarna representerar beställare, entreprenörer, materialleverantörer, konsulter, transportörer samt utbildnings- och forskningsorgan.

 

Tankbeläggningsamlingsnamn för
Ytbehandling, Indränkt Makadam och Försegling
där även sprick- och hållagning innefattas

                                  
                                                                                 

                                 
                                                   

Uppdaterat 2018-12-11
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
-
Kalender
9 december 2020
Tankgruppen har möte
13-14 jan 2021
Transportforum arrangeras av VTI
www.tankgruppen.nu <<<<<<<<<<>>>>>>>>>> kontakt: nils-gunnar.goransson@vti.se
Provided by Webforum