Start
Allmänt
GDPR
Medlemmar
Arbetsgrupper
Etisk policy
Standarder
Publikationer
Minnesanteckningar
Länkar
Bildgalleri
Sök
Administratör
Historik

På initiativ av Trafikverket (dåvarande Vägverket) bildades i slutet av 1990-talet en specialistgrupp inom tankbeläggningar. Syftet var att främja utvecklingen inom området bl.a. genom samordning av utvecklingsprojekt och att arrangera seminarier för kunskapsspridning.

Tankbeläggningar har en lång tradition i Sverige. Redan i slutet av 1800-talet började indränkningar och ytbehandlingar användas för beläggning av gator och vägar. Idag utförs mellan 18 och 20 miljoner kvadratmeter med någon form av tankbeläggning varje år.Inriktning

Medlemmarnas uppgift är att
  • Initiera, utveckla och stödja ny teknik inom utvecklingsprojekt
  • Verka för utbildning och ökad kompetens genom kurser och seminarier
  • Vara remissinstans vid framtagande av regelverk och vid standardisering
  • Belysa och sprida tekniken inom företag och omvärld
  • Allmänt bevaka och främja tankbeläggningsområdet

Målet är att tankbeläggningar ska utvecklas och anpassas efter de behov och krav som samhället i allmänhet och trafikanten i synnerhet ställer, främst ifråga om beständighet, prestanda, kostnadseffektivitet, miljö och trafiksäkerhet.


 

Uppdaterat 2021-01-25
Utskriftsvänlig sida
www.tankgruppen.nu kontakt: mattias.tunholm@vti.se
Provided by Webforum